7 let skupne rasti

in učenja

25. sep. 2020 - Voditi z namenom 7

Voditi 7, Identiteta

voditi 3 russ.jpg
Tuji govorniki
 
Pastor Russ Westfield iz Velike Britanije, Pelle Hörnmark iz Švedske in pastor Jovica Bacvanski iz Črne gore so se nam letos pridružili preko aplikacije Zoom in podelili z nami besede spodbude.
DSC_0776.JPG
Delavnice
 
Vključevalne in informativne delavnice na temo identitete voditelja in identitete lokalne cerkve.
DSC_0767.JPG
Mreženje 
 
Izgrajevanje odnosov, tako osebno kot poklicno, preko diskusij, molitve, povezovanja in slavljenja.
Voditi_sept_2020 (1).jpg
PuzzleLightBulbinColor.png
16.-17. maj 2019 - Voditi z namenom 6
DSC_0122_web.jpg
Tuji govorniki
 
John Andrews in Russ Westfield iz Velike Britanije ter Stan in Robin Lubeck iz ZDA so pripravili spodbudna in poučna predavanja.
DSC_0085_web.jpg
Delavnice
 
Vključujoče in informativne delavnice o teološki, duhovni in voditeljski vitalnosti.
DSC_0063_web.jpg
Mreženje 
 
Izgrajevanje odnosov, osebno in poklicno, je eno izmed vrhuncev konferenc Voditi z namenom. 
Voditi hedder.png
Osebna rast
 
Enajst seminarjev, delavnic in aktivnosti za vključitev in opolnomočenje voditeljev.

Voditi 6, Vitalnost

Voditi za namenom 2019_fb_02.jpg
Voditi za namenom 2019_logo with orange.

Duhovna vitalnost

 

Teološka vitalnost

Voditeljska vitalnost

6.-7. junij 2018 - Voditi z namenom 5
Panel discussion_edited.jpg
Tuji govorniki
 
David Wells in Stephen Hertzog iz Kanade, David in Janet Kronbach iz Madžarske so pripravili poučne in navdihujoče predstavitve.

Voditi z namenom 5, Razvijati voditelje

DSC_0640_web.jpg
Slovenski govorniki
 
Daniel Grabar, Steven Telzerow, Josh Patty, Benjamin Hlastan in Timotej Šooš so zagotovili odlične razprave o osebni, ekipni in skupni rasti.
2018_FBcover-01 (002).jpg
DSC_0112_web.jpg
Domači facilitatorji
 
Facilitatorji seminarjev so bili domači voditelji: Sebastian Forjan, Pia Šooš. Mitja Škalič, Vesna Pavlović, Aleš Lajlar, Dejan Tašner in Steven Telzerow. Vsi so pomembno prispevali k razpravi in učenju.
Target_2018-01 (002).png
DSC_0420_web.jpg
Delavnice
 
Vključevalne in informativne delavnice, ki so jih pripravili lokalni voditelji: Vesna Pavlović, Sabina M. Scobie in Pia Šooš so ponudile udeležencem priložnost, da se učijo preko skupnega vključevanja. 
DSC_0667.JPG
Mreženje
 
Izgrajevanje odnosov v osebnem in poklicnem življenju je eden izmed vrhuncev konference Voditi z namenom.
DSC_0594_web_edited.jpg
Osebna rast
 
Pet seminarjev, ki je dotaknilo posamezne voditelje in jih vzpodbudilo, da rastejo skozi kontekstualen izziv.
DSC_0590_web.jpg
Rast ekipe
 
Po petit seminarjih na temo Rast ekipe, je osrednje predavanje bil popoln način, da se usvoji nekatera učenja. 
DSC_0926_web.jpg
Rast organizacije
 
Osrednja predavanja, seminarji in mreženje – vse to je pripeljalo ljudi skupaj, da delijo, se pogovarjajo in spodbujajo.

17 International and local experts presenting.

More than 20 workshops, plenary sessions, and discussion groups.

Excellent opportunity to engage in different views, learn, and grow.

world.png
DSC_0569_edited.jpg
DSC_0190_web_edited.jpg

Ne moremo reči, da delamo to, kar bi delal Jezus in živimo tako, kot bi živel on, če se ne vključujemo preko odnosov v življenje ustvarjanja Jezusovih učencev. 

David Wells

6.-7. junij 2017 - Voditi z namenom 4
DSC_0939.JPG
Tuji govorniki 
 
John Partington iz Anglije,, Russ Westfield iz Anglije, Sarah Westfield iz Anglije, Tony Hedrick iz ZDA in Grayling Trees iz Francije.

Voditi z namenom 4, Voditelji izgrajujejo druge!

DSC_0965.JPG
Slovenski govorniki
 
Johnny Stevens, Matt Mormance, Zala Cempre, Robert Bohinec, Barbara & Steve Telzerow, Benjamin Hlastan, Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec., and Darko Kreiner,  Timotej Šooš. Andrej Lovše, Sebastian Forjan, and David Bordner..
DSC_0575.JPG
Predavanja 
 
Odlična, informativna, spodbudna in navdihujoča predavanja. 
DSC_0775.JPG
Predavanja
 
Tisto leto so bili predstavniki iz večine evangelijskih cerkva v Sloveniji in bil je čudovit čas učenja in mreženja.r.
Front Page, Welcom brochure.jpg
DSC_0667.JPG
DSC_0872.JPG
DSC_0610.JPG
DSC_0678.JPG
DSC_0655.JPG
DSC_0939.JPG
ligthbulb.png

"Y

"Nikogar ne moreš voditi dlje od točke,

do katere nisi prišel sam."

Gene Mauch

5.-6. maj 2016 - Voditi z namenom 3
DSC_0277.JPG
Mednarodni govorniki
 
Max Shlapfer iz Švice, Slavko Hadžić iz Bosne in Hercegovine, Tony Saxon in Kerry Strange z Nove Zelandije in Duncan Watkinson iz Indije. 

Voditi z namenom 3, Voditelji so strateški

DSC_0265.JPG
Slovenski govorniki
 
Dr. Daniel Brkič, Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec., Benjamin Hlastan, Peter Novak, Todd Hunnicutt, Dubravka Turinski, Aleš Lajlar, Steve in Barbara Telzerow, Darko Kreiner, Timotej Šooš.
DSC_0187.JPG
Predavanja
 
Odlična, informativna, spodbudna in navdihujoča predavanja.
DSC_0097.JPG
Delavnice
 
Registriralo se je 88 ljudi, nekaj več kot prejšnje leto. To so bili zares zanimivi trije dnevi navezovanja stikov, učenja in rasti. 
DSC_0386_web.jpg
DSC_0196_web.jpg
Lead With Purpose ENG.jpg
21.-23. maj 2015 - Voditi z namenom 2
DSC_0672_web.jpg
Mednarodni govorniki
 
David Shearman iz Anglije z Barbaro Telzerow govori o vlogi voditeljev pri razvijanju drugih, ki so okrog njih.

Voditi z namenom 2, Voditelji imajo poslanstvo

DSC_0083_web.jpg
Mednarodni govorniki
 
Russ Westfield vodi navdihujočo delavnico »Razvijanje transparentnosti pri vodenju«.  
DSC_0547_web.jpg
Mednarodni govorniki
 
Hanna Vuorinen iz Avstrije vodi delavnico, na kateri spodbuja voditelje in učitelje verouka z učinkovitimi »pripomočki za učenje otrok«
DSC_0266_web.jpg
Glavna predavanja
 
Na konferenco se je prijavilo 72 oseb, kar je več od števila 50 prijavljenih prvo leto. To so bili trije navdihujoči, informativni, spodbudni in čudoviti dnevi navezovanja stikov in rasti.
Domači govorniki

 

Josh Patty, Todd Hunnicutt, pastorja Zvonko in Dubravka Turinski, pastor dr. Daniel Brkič, pastorja Steve in Barbara Telzerow, Terry Jackson, pastor Benjamin Hlastan in Darko Kreiner. Kakšno čudovito delo so opravili vsi skupaj!

DSC_0164.JPG
DSC_0045_web.jpg
DSC_0077_web.jpg
7.-10. maj 2014 - Voditi z namenom 1
Edited Image 2014-5-20-15:24:52
Mednarodni govorniki
 
Tony Hedrick - Kanada/ZDA; Tony Saxon - Nova Zelandija; Don Barry - Nova Zelandija in Karmelo Krešonja - Bosna in Hercegovina.
DSC_0575.JPG
Domači govorniki
 
Steve Telzerow, Darko Kreiner, Srečko Krajnc in Josh Patty (ni na sliki). 
DSC_0490.JPG
Glavna predavanja
 
Nekaj čez 50 voditeljev iz vse Slovenije je uživalo v navdihujočih in informativnih predavanjih.
DSC_0504.JPG
Delavnice
 
Udeleženci so lahko obiskali 5 delavnic od 9, ki so bile na voljo v treh dneh konference .

Voditi z namenom 1, Voditelji se združujejo

DSC_0438.JPG
Nekaj komentarjev udeležencev konference:

 

"Zelo, zelo spodbudno; veliko za prežvečiti."

 

"Zelo so mi bila všeč Donova predavanja - opominjujoča vendar spodbudna in osvežujoča; želel bi si poslušati še več."

 

"Prav to, kar potrebujemo v naših lokalnih skupnostih."

 

"Informativno, dobro navezovanje stikov, odlično."

 

"Navezovanje z mentorji, zelo vzpodbudno, soočanje z bistvenimi vprašanji."

 

"Super spodbudno."

 

"Izziv za bolj srčno delovanje in prenos načel v mojo ekipo."

 

"Čudovita praktična učenja in vpogledi."

 

"Predavanja so bila navdihujoča in izzivalna. Iskrenost in ranljivost govornika sta olajšala pogovor o tem in prenos v življenje."